Log ind på vores webshop hos Klubpartner nedenfor

Her kan du udover vores klubtøj også købe andet udstyr til en speciel klubpris.  

Brugernavn: HIF

Kode: Koden er sendt ud til alle medlemmer - den kan rekvireres hos nedenstående:
 
Trine Mikkelsen trinehif@yahoo.dk
Dan Mikkelsen danhif@yahoo.dk  
Klubpartner mail@klubpartner.dk